První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Rozhovor s dobrovolníkem Batalionu Azov

Přetrvávající boje na Ukrajině zaplavují internet různými zprávami a videi z obou znepřátelených stran. Jak nám již mnohokrát historie ukázala, propaganda je nejsilnější zbraní v rukou vládců, tak i nyní musíme být ostražití. O síle propagandy se můžete přesvědčit zde. Mnohý označují vše ukrajinské za fašistické a při tom ani sami nevědí, co vlastně fašismus je a byl a ani nečetli "Doktrínu fašismu" od Benita Mussoliniho. Asi by byli opravdu překvapen tím, o čem vlastně ideologie fašismu je. Proto jsme se rozhodli zkusit "vypátrat" někoho přímo z bojové oblasti a udělat alespoň krátký rozhovor z pohledu přímého účastníka. Na naše otázky odpověděl dobrovolník bataliónu Azov. Jeho identitu zachováme utajenou, což byla jedna z podmínek pro uskutečnění rozhovoru.

Česká mládež v období Protektorátu

„Veďte českou mládež duchovně do Říše!“, to byla deviza, kterou před 66 lety, konkrétně v roce 1942 určil při vzniku nové organizace české mládeže její tvůrce a zakladatel Emanuel Moravec. Tato jeho slova se zároveň stala programem, cílem a hybnou ideou pro tehdejší nové myšlenkové a ideologické utváření české mládeže, mládeže, jež vhledem ke svým schopnostem a kvalitám měla všechny předpoklady stát se plnohodnotnou součástí tvořící se Nové Evropy, o které tehdy mnozí věřili, že bude počátkem nového a lepšího světa, světa, který měl překonat tehdejší demokratické a bolševické zlořády, světa, jenž měl ve své finální podobě být nacionální a sociálně spravedlivý. Dnes to mnohým zní jako rouhání, ale tehdy to byla vznešená a nosná myšlenka, za kterou s nadšením bojovaly a umíraly miliony.

27.9.2014: V Teplicích proti islamizaci

Veřejná akce pod názvem "Shromáždění proti islamizaci v ČR" se uskuteční poslední zářijovou sobotu v Teplicích. Akci svolala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) jako reakci na stále narůstající problém islamizace naší země.

Krize Věků (čtvrtá část)

Jako dané skutečnosti jsme si, byť s rozpaky a pochybnostmi, vědomi našeho špatného stavu a existují spousty nabízených možností nápravy. Některé z nich jsou jen radami šarlatána. Jiné nabízejí slibné prostředky k nápravě. Je třeba si uvědomit, že zde patrně není žádný jediný zázračný prostředek k uzdravení, jelikož naše problémy jsou komplexní a magické elixíry s okamžitým účinkem existují jen v říši snů. Avšak jedna základní síla může být zásadní pro léčbu všech aspektů dnešního komplexu sociálních problémů. Tou silou je krev.