První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Sávitrí Déví – Krása okamžiku

Co může dodat odvahu k rozhodnutí člověku, který je stále zajatcem času — člověku, jenž „nezná,“ jenž „nevidí“ budoucnost toho, na čem se svým rozhodnutím podílí, a jenž žije s tím dojmem, že on sám „rozhoduje“ o svých činech? Co ho může pobídnout, zvláště je-li v nevědomosti o celé budoucnosti, přestože ví, že ta půjde proti němu, a proti všemu, co je mu na světě nejdražší, a že jeho konání je v praktické rovině zcela zbytečné?

Volný trh a imigrace: Dva myšlenkové experimenty

Zastánci volného trhu - ekonomiky otevřených hranic a masové imigrace - musí mít z tohoto příběhu radost (článek "Německo vítá imigranty, aby podpořili ekonomický růst"). Víme, že nám říkají o tom, jak národy s nízkou porodností potřebují cizí imigraci kvůli "nedostatku pracovních sil" (přesto Španělsko a USA mají vysokou nezaměstnanost spojenou s rozsáhlou imigrací), nebo o potřebě "větší produktivity a ekonomického růstu" (přesto mnozí imigranti mají nízkou kvalifikaci a žijí na sociálních dávkách a dokonce i vysoce kvalifikovaní často inklinují k tomu být spíše konzumenty služeb), či potřebě "mladších pracovníků", kteří by platili sociální služby pro stárnoucí původní obyvatelstvo (ano, mladí nebílí budou zajisté ochotně platit péči starých bělochů, které nenávidí, v případě, že migranti dosáhnou dostatečnou politickou sílu).

Islám z pohledu nacionálního socialismu

K sepsání této krátké úvahy mě donutili neustálé diskuze mezi nacionalisty na téma islámu jako hrozby pro naši kulturu a určitý schizofrenní postoj, který se v těchto debatách projevuje. Na jednu stranu je to uvědomění si nebezpečí islamizace Evropy, na druhé straně jsou to sympatie k muslimským bojovníkům na Blízkém východě a podpora jejich zápasu se sionismem. Proto bych chtěl nabídnout svoje osobní stanovisko – ne proto, abych někomu říkal, co si má nebo nemá, ale jako námět k zamyšlení a další diskuzi, protože se mi zdá, že jde o stanovisko v našem hnutí stále menšinové.